Light Channel Media s.r.o.
Podolí 150, 68604 Kunovice
+ 420 774 510 376

Upozornění

Stránky používají k ukládání nastavení a zajištění správného fungování soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Více informací

Souhlasím

LCMTV.CZ

Light Channel Media TV Studio

DVD Trojandělské poselství

Zajímali jste se někdy o budoucnost? Víte jak se připravit na to, co je před námi? Můžete mít jistotu v nejistém čase? Objevte odpovědi nejen na uvedené otázky v sérii seminářů, kde pastor Bohr rozvíjí prostým, praktickým a snadno pochopitelným způsobem, frázi za frází význam a důležitost Božího posledního poselství pro planetu Zemi. Zatímco vanou větry pozemské historie ke svému konci, zasloužíte si vědět jak se připravit na události, které jsou před námi.

Secrets Unsealed je misijní organizací, která seznamuje lidi s Božím poselstvím z Bible. Hlavním řečníkem a kazatelem je pastor Stephen Bohr, kazatel Církve adventistů sedmého dne.

 

DVD Trojandělské poselství - Stephen Bohr

Obsah na 13 DVD:
1. Deset faktů ze Zjevení 14 (58:16)
2. Co je to věčné evangelium? (57:27)
3. Počátek moudrosti (58:30)
4. Jak oslavit Boha (58:28)
5. Hodina Božího soudu (58:28)
6. Základ bohoslužby (58:28)
7. Tajemství: Veliký Babylón (58:28)
8. Babylónské víno ohavnosti (58:30)
9. Babylónské špinavé smilstvo (58:28)
10. Šelma z moře ze Zjevení (58:29)
11. Šelma ze země ze Zjevení (58:29)
12. Znamení šelmy (58:28)
13. 666: Číslo šelmy (58:28)
14. Znamení šelmy - část 1 (58:29)
15. Znamení šelmy - část 2 (58:28)
16. Víno Božího hněvu (58:28)
17. Dým babylónských muk (58:28)
18. Trpělivost svatých (58:29)
19. Boží přikázání (38:14)
20. Ježíšova víra (58:29)
21. Ostatek jejího semene (58:21)
22. 144 000 (58:29)
23. Svědectví Ježíše (58:28)
24. Žeň země je zralá (58:21)
25. Vyjděte ven, můj lide (58:29)

Jak podpořit výrobu a distribuci tohoto DVD?

KoreuroPokud budete chtít podpořit náklady s přípravou vydání a distribucí tohoto DVD, budeme moc rádi a Pánu Bohu za vás děkujeme. Kéž Vás požehná a zakusíte i Vy Boží lásku, pomoc a blízkost.

Chcete-li sdílet radost z výsledků misijní práce s námi, můžete přispět libovolnou částkou na výrobu a distribuci tohoto DVD titulu. Prosíme, aby jste poukázali prostředky na účet 115-1015060297/0100, v.s. 2016004. Pro zahraniční platby je číslo účtu ve tvaru IBAN CZ6201000001151015060297 BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX, symbol platby 2016004. Pokud neuvedete variabilní symbol, budou prostředky použity dle aktuální potřeby na podporu naší misie.

Více o možnostech jak nás podpořit najdete zde.

Otázky a odpovědi ohledně projektu DVD zdarma najdete zde.

Three Angels Message - Stephen Bohr

Copyright © 2013-2018 Light Channel Media s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

golgota.cz | zdravotnimisie.cz | zamyslise.cz | lctv.cz

Real time web analytics, Heat map tracking