Light Channel Media s.r.o.
Podolí 150, 68604 Kunovice
+ 420 774 510 376

Upozornění

Stránky používají k ukládání nastavení a zajištění správného fungování soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Více informací

Souhlasím

LCMTV.CZ

Light Channel Media TV Studio

Quo vadis misie? Naléhavě hledáme pomoc

Quo vadis misie?

Milí přátelé a klienti misijního centra v Podolí, televize Light Channel a Zdravotní misie, čas velmi rychle ubíhá. Uplynul další, čtvrtý rok naší služby a my se tímto newsletterem chceme s Vámi sdílet o aktuálním dění, ohlédnout se a shrnout čeho jsme již z Boží milosti dosáhli a co je dosud před námi. Chceme Vás také požádat o případnou pomoc, bude-li to ve vašich silách.

MP2018

Rok 2018 nám přinesl různé drobné, ale i větší organizační změny, které nám umožnily realizovat několik nových, požehnaných aktivit a lépe tak reagovat na rozšiřující se potřeby misie. Letos se náš tým také rozrostl o dva nové spolupracovníky - pomocnici v administrativě a kolegu, který vzal na svá bedra starost o realizaci projektu rádia Oreb. Jsme vděční, že Bůh posílá nové aktivní pracovníky, kteří jsou ochotní obětovat svůj čas pro práci na Jeho díle. Poprvé po třech letech naší činnosti tak bylo možné strávit několik dnů odpočinkem a relaxací a načerpat nové síly v krásném prostředí Edenu v Lipníku. Děkujeme za tuto možnost.

procedury

Zdravotní misie - z Boží milosti pokračujeme stále v duchu předchozích let. Naše aktivity v oblasti pořádání osvětových přednáškek a seminářů se nezastavily ani letos. Také již podruhé jsme se účastnili konzultační činnosti během výstavy zdraví na BRODexpo. Naše služby jsme letos rozšířili o psychologické poradenství a vedení adlerovským přístupem. Klientům tím bylo zpřístupněno odborné psychologické a sociálně pedagogické vedení během mnoha konzultačních hodin. Více jsme se letos orientovali na problematiku výchovy děti a dospívajících, což odpovídá celospolečenskému trendu. Také narostl počet onkologických pacientů, kteří vyhledali u nás pomoc a rady. Veškeré služby se nám i v letošním roce dařilo díky Božímu požehnání v jiné práci poskytovat zdarma. Mezi nové služby, které připravujeme a  nyní zkoušíme nabízet patří sportovní a relaxační masáže. Smutnou zprávou je, že se nám letos nepodařilo z důvodu ukončení nájmu dokončit výrobnu čerstvých olejů a doplňků stravy, přestože jsme uvedli do provozu některé nutné technologie pro stáčení a balení. Více o důvodech si můžete přečíst dále v textu. Usilovně se modlíme o řešení tohoto problému.

vareni

Mentorská služba - vytrvale pokračujeme v osobní mentorské službě i mentorských seminářích. Pokračuje také navázaná spolupráce s MPSV. V individuálním, přirozeném a přátelském vztahu pečujeme o zhruba desítku jednotlivců se kterými trávíme pravidelné schůzky povídáním o aktuálních životních tématech, přípravou zdravých pokrmů, drobnými řemeslnými činnostmi nebo procházkami či relaxací v přírodě. Nevyhýbáme se ani biblickým tématům a studiu Bible. Služba byla poskytována i letos zdarma. Jako odpověď na aktuální poptávku bychom v dalším roce velmi rádi otevřeli mentorskou misijní dílnu. Modlíme se o vhodné prostory a nutné finanční prostředky.

mentoring

RADIO OREB - Duchovní inspirace pro praktický život křesťana. Je novým projektem naší misie z tohoto léta. Jedná se prozatím jen o audionahrávky textů Průvodce studiem Bible, které je možno přehrát nejen na Youtube, ale i zdarma stáhnout ve formátu MP3 do mobilního telefonu. V dalším roce však chceme repertoár rozřířit o několik zajímavých novinek a nabídnout tak pestřejší duchovní potravu různých žánrů. Jistě je na co se těšit. Modlíme se o hudebně nadaného spolupracovníka.

radio sw

Light Channel TV - v letošním roce bylo zpřístupněno zdarma asi 90 nových titulů pro poučení i potěšení, duchovní i duševní růst a další vzdělávání. Naše činnost stále zahrnuje kromě vlastní tvorby také i překlad a dabing křesťanských filmů. Orientujeme se na aktuální náboženská témata se zvláštním zřetelem na druhý příchod Pána Ježíše, dobu konce, platnost Desatera, zdravotní reformu a proroctví o poselství třetího anděla. Započali jsme s přípravou rozsáhlé aktualizacíe webových stránek a plánujeme přechod na nový informační systém. Byl pořízen nový hardware do datového centra, který věříme umožní další zlepšení fungování webu a zvýší kvalitu přehrávaného obsahu. V příštím roce bychom rádi spustili dlouho avizovaný e-shop s DVD tituly, literaturou a drobným propagačním materiálem. Stále nám zoufale chybí prostory pro studia a ateliéry. Modlíme se o naplnění těchto potřeb.

pracoviste

Light Channel studio - práce ve studiu je stále více. Letošním požehnáním je zrození pracoviště pro Radio Oreb, které zahrnuje nezbytné technické a softwareové vybavení. Velkou radost máme také z úspěšné výroby již 100 tisíc kusů CD s nahrávkou audioknihy Ten, který přichází pro služebnost Elisha Ministries. Dokončena byla také verze v podobě MP3 přehrávače pro seniory a potřeby pacientů upoutaných na lůžko. Dalším vyrobeným titulem je 2CD s nahrávkou Velkého sporu v počtu více než 10 tisíc kusů. Dokončuje se verze na TF kartě. Mezi menší vyráběné série patří propagační a dárcovské 2DVD projektu Elim Lands. Služby se snažíme i nadále poskytovat s maximální péčí a kvalitou, za příznivé ceny, které umožňují kolegům z jiných odvětví misie šířit vyrobené tituly zdarma, nebo jen za minimální poplatek. Obětavou prací se snažíme i nadále naplňovat výzvu ducha prorockého, abychom vytvářeli podmínky pro šíření misijních materiálů za co nejdostupnějších podmínek. V náplni práce je nově také příprava dětské misijní televize a webu s relaxační hudbou. Je tedy na co se těšit. Modlíme se o nové spolupracovníky a prostory pro setkávání členů vznikající dětské misie.

duplikace

Služba laického kazatele - zahrnuje několikrát za čtvrtletí kázání z Bible - Božího slova v okolních sborech, zejména v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, ale i jinde. Kázání jsou připravována na aktuální biblická témata s důrazem na přípravu Božího lidu na pozdní déšť a hlásání trojadnělského poselství. Služba zahrnuje také misijní návštěvy nemocných a strádajících spoluobčanů. Modlíme se za probuzení v regionu Uherkého Brodu a naplnění Duchem svatým pro oživení stávajících členů církve.

casdub

Naléhavě hledáme pomoc

Smutný je pro nás závěr roku 2018, protože Zdravotně misijní centrum v Podolí k 1.12.2018 končí. Ano, je to tak. Byl nám ukončen nájem a nemovitost, kterou jsme téměř po čtyři roky využívali musíme vyklidit a opustit. Nemovitost byla prodána a nový majitel nepočítá s prodloužením nájmu.

Tuto skutečnost jsme se s jistotou dověděli někdy koncem léta a začali jsme intenzivně hledat náhradní řešení - nemovitost, kterou by se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu nebo vlastnictví. Prošli jsme stovky inzerátů a shlédli mnoho nemovitostí, ale žádná nesplňovala potřebné nároky na dostupnost, polohu, velikost a uspořádání. Teprve v prosinci se nám podařilo zajímavou zkušeností a shodou okolností získat nabídku na převzetí rezervace vhodného objektu za velmi příznivou cenu v malé malebné obci v srdci Bílých Karpat. Hned první obhlídka se nám líbila a tak jsme s nadšením začali nemovitost prověřovat. Přestože se časem našlo několik drobných vad na kráse, stále je to pro nás velmi atraktivní řešení našich potřeb a nemovitost splňuje jak nároky na dostupnost, polohu, tak prostor i uspořádání. Velkou radost nám činí také souznění zastupitelstva obce s našimi záměry a plány na využití.

nemovitost

Na tuto nemovitost nám byla přislíbena pomoc s financováním, ale dotyčný těsně před realizací koupě pomoc odmítl, neboť se mu naskýtají možnosti pro vlastní investice. Tím nás dostal do velice nepříznivé situace, kdy sice máme nějaké vlastní prostředky, které můžeme do koupě nemovitosti vložit, ale nejsme schopni obchodní transakci dokončit. Úhrnem máme k dispozici asi milion korun a k celkové částce dosud chybí asi 1,6 milionu. Částka to není vzhledem k velikosti a stavu nemovitosti nijak závratná a dokázali bychom si ji časem i vypůjčit od banky, ale nemáme k tomu již potřebný časový prostor. Realizaci tímto způsobem brání zatím i drobné administrativní překážky, které se nám ale daří odstraňovat. Celou částku musíme uhradit nejpozději v prvních lednových dnech.

Obracíme se tedy na všechny naše příznivce, známé, přátele i klienty s prosbou o pomoc. Hledáme řešení, které je možné v krátké době realizovat. Nebráníme se účelovému daru ani rozumné půjčce. Rozhodující jsou Vaše možnosti a ochota nám pomoci. Jsme připraveni individuálně poskytnout bližší informace a celý projekt v novém místě představit.

sal

Věříme, že se nám podaří uvedenou nemovitost společnými silami získat a zajistit tak  další rozvoj a fungování výše uvedených misijních aktivit v delším horizontu. V této nemovitosti by bylo možné realizovat důstojně nejen současné aktivity, ale i další projekty, které jsme dosud nemohli vzhledem k nárokům ani plánovat, a které by vhodně doplnily a podpořily adventní misijní službu. Podařilo by se nám tak ještě účinněji naplňovat výzvu našeho Spasitele z evangelia Matouše: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal."

Pokud máte finanční možnosti, chuť udělat dobrý skutek a cítíte touhu podpořit nás a pomoci v této záležitosti, prosím kontaktujte nás na telefonu: 773510910. Předem mnohokrát děkujeme.

Za kolektiv misijního centra, Mgr. Bc. Jiří Hrdinka

Bůh vidí! Vždyť je psáno:

7Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh‘.
8Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 9jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ (Bible, 2 Kor 9,7-9)

 

Copyright © 2013-2018 Light Channel Media s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

golgota.cz | zdravotnimisie.cz | zamyslise.cz | lctv.cz

Real time web analytics, Heat map tracking